Nederlands migratierecht

Nederlands migratierecht

Details

Author(s)
Karin Zwaan, Ashley Terlouw, Tineke Strik, Helen Oosterom - Staples, Tesseltje De Lange, Betty de Hart, Carolus Grutters, Roel Fernhout
Format
Paperback | 552 pages
Dimensions
170 x 240mm
Publication date
09 Aug 2018
Publisher
Boom uitgevers Den Haag
Imprint
Boom juridisch
Publication City/Country
The Hague, Netherlands
Language
Dutch; Flemish
ISBN13
9789462905092

Description

LET OP: In augustus 2020 verschijnt de nieuwe druk. Meer informatie >

Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen. De snelle ontwikkelingen in het migratierecht maakten een tweede druk in 2018 van dit boek onontbeerlijk. 
De Nederlandse wet- en regelgeving en de jurisprudentie daarover worden in belangrijke mate bepaald door internationale en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. Het boek plaatst de Nederlandse regels in deze internationale en Europese context. Dat helpt de lezer bij het toepassen, interpreteren en beoordelen van de wet- en regelgeving. Deze opzet maakt het boek waardevol voor zowel studenten als praktijkjuristen.

Naast hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht. Elk onderdeel begint met een casus en een aantal vragen daarover.


Download Nederlands migratierecht karin zwaan (9789462905092).pdf, available at arustysouthernbelle.com for free.